top of page

Developmental Transformations of DvT is een methode binnen dramatherapie die gebaseerd is op improvisatie.

In de ontmoeting tussen de therapeut en de cliënt ontstaat er belichaamd imaginair spel binnen een terugkerend proces van spontane bewegingen, geluiden, woorden, beelden en scènes. Volgens het principe van de vrije associatie ondergaan deze voordurend een transformatie en bieden ons zo de kans om verschillende thema’s bespeelbaar te maken.

 

De mens is van nature uit op zoek naar zekerheid, stabiliteit en voorspelbaarheid in de steeds veranderende wereld rondom hem. Via DvT leert de cliënt flexibeler om te gaan met zijn angst voor verandering en voor de instabiliteit van ons dagelijks leven. Oude, rigide interacties en rollen kunnen plaatsmaken voor meer flexibele en meer adequate gedragingen.

Persoonsontwikkeling staat centraal en verandering manifesteert zich in het spel: in een gecreëerde spelwerkelijkheid (playspace), ontmoeten therapeut en cliënt(en) elkaar (encounter) en ontstaan er beelden, emoties en gedachten in belichaamde vorm (embodiment). (Van den Bossche, 2006, 2008; Van der Straeten, 2012).

bottom of page